Liste der Waffen

From Play Rust Wiki
Jump to: navigation, search

Nahkampf

Name Bild Anforderungen Schaden Reichweite
Axt RustHatchet1.png 20 Holz, 10 Metall Fragmente 25 Zustandspunkte 1m
Felsen (Gegenstand) Rock.png - 20% 1m
Spitzhacke RustPickaxe1.png 40 Holz, 15 Metall Fragmente Unbekannt 1m
Steinaxt StoneHatchet.png 10 Holz, 5 Steine Unbekannt 1m


Grundwaffen

Name Bild Anforderungen Schaden Reichweite
Handkanone Hand Cannon.png 20 Holz, 10 Metall Fragmente 180% 20m
Revolver (DE) Revolver.png 60 Holz, 80 Metall Fragmente, 10 Stoff 29 80m
Rohrschrotflinte Pipe Shotgun.png 50 Holz, 40 Metall Fragmente 144% 80m


Bögen

Handfeuerwaffen

Name Bild Anforderungen Schaden Reichweite
9mm Pistole Rust9mmWeaponIcon.png 10 Metall minderer Qualität 23% 80m
P250 (DE) RustP250.png 12 Metall minderer Qualität 25% 80m


Schrotflinten

Name Bild Anforderungen Schaden Reichweite
Schrotflinte RustShotgun1.png 12 Metall minderer Qualität 180% 30m


Maschinenpistolen

Name Bild Anforderungen Schaden Reichweite
MP5A4 (DE) RustMP5A4Icon.png 20 Metall minderer Qualität 25% 80m


Sturmgewehre

Name Bild Anforderungen Schaden Reichweite
M4 (DE) RustM41.png 30 Metall minderer Qualität 35% 140m
Repetierbüchse Bolt-action icon.png 50 Holz, 30 Metall minderer Qualität, 20 Leder 65 250m


Sprengstoff

Name Bild Anforderungen Schaden Reichweite
F1 Granate RustGrenade.jpg 80 Schwarzpulver und 40 Metall Fragmente N/A N/A
Sprengladung ExplosiveCharge.png 250 Schwarzpulver & 50 Schwefel N/A N/A